Comunicare in Limba Romana

Comunicare in Limba Romana

Denumita pe scurt CLR are 7 ore de studiu pe saptamana.
Are 4 directii generale, care se numesc in termeni de specialitate Competente generale, si anume:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Din fiecare dintre aceste competente generale se desprind altele specifice fiecareia.

Pentru prima competenta generala avem astfel:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

Pentru a doua competenta generala avem astfel:
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

Pentru cea de a treia competenta generala avem astfel:
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea

Pentru cea de a patra competenta generala avem astfel:
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare
4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale

Pe baza acestor competente specifice se fixeaza continuturile invatarii.

In imaginile de mai jos sunt continuturile invatarii la clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a.

Capturerom1
Capturerom2
Capturerom3
clr-i_jpg
Capture caiet de scriere
comunicare-in-limba-romana-caiet-de-lucru-clasa-i.jpg