Muzica si Miscare

Muzica si Miscare

 

Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar, înscriindu-se în categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport şi sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 2 ore /săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele III-IV.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

– Cântare vocală

– Cântare instrumentală

– Elemente de limbaj muzical

– Mişcare pe muzică.

Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană şi naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul sincretic al activităţii şcolarului mic.  Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.

Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă. Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a IV-a, urmărind o dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.
Competenţe generale
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Exemple de cantece pentru repertoriu:
– Noi acum suntem şcolari – Aurel Ivăşcanu
– Cărticica mea – din folclorul copiilor
– Furnicile – din folclorul copiilor
– Toamna – N. Buicliu
– Cositul – din folclorul copiilor
– Toamna – Ion Potolea
– Răţoiul – D. D. Stancu
– Şi-am plecat să colindăm – din folclorul copiilor
– Voinicii – N. Ionescu
– Pe câmp – N. Ionescu
– Joc – popular
– Fluturaş – C. Romaşcanu
– Meşterul fierar – Iovan Miclea
– Moara – C. Mereş
– Trenul – C. Mereş
– Unu, doi – Al. Pascanu
– Şade raţa – Al. Pascanu
– Săniuţa – L. Comes
– Drumul – L. Comes
– Cântec de primăvară – L. Comes
– Coroana – Gr. Teodosiu
– Melodie – W. A. Mozart
– Iepuraşii – din folclorul copiilor
– Soldaţii – după G. Breazul şi N. Saxu